Joan Sintes, de Ciutadella, assaonador.
3 març 2014
El segle XVIII no era normal un menestral que sabés llegir.
No sabem per quina raó mestre Joan, de Ciutadella, en sabia i formà un llibre per prendre-hi nota dels comptes que tenia amb els seus clients.
Com sol passar amb molts quaderns de notes, aquest pellisser ho aprofità per apuntar-hi moltes coses fora de la intenció primitiva , durant un període de... 78 anys!
Aquest llibret esdevé un testimoni únic per veure amb ulls de treballador la societat menorquina d’aquell temps.
L’arribada d’aquest llibre a la biblioteca/arxiu de Maó ha estat possible gràcies a la generositat desinteressada de Pilar Olives Llabrés (Maó, 1922) la seva propietària, que ho ha donat, perquè quedi a la disposició dels investigadors que vulguin consultar-lo.
Mariana Vinent Cardona ha estat la primera en veure’l i ha tingut l’amabilitat d’oferir-nos una descripció del llibre, juntament amb alguns comentaris aplicats al seu tema d’estudi: la història de la industria del calçat.
En nom dels estudiosos de l’arxiu i la biblioteca volem agrair a Pilar Olives Llabrés aquesta interessantíssima donació.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.