IX Concurs de Punts de Llibre 2019 Tema: Peixos i animals marins
26 març 2018

Podeu trobar les bases d'enguany al PDF adjunt:

BIBLIOTECA PÚBLICA DE MAÓ

Bases del IX CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 2019

Per tal de promoure la lectura, oferint un espai de participació i creació artística, la Biblioteca Pública de Maó en col·laboració amb l’Escola d’Art de Menorca i la botiga Argos convoca el IX Concurs de Punts de Llibre, que es regeix per les bases següents:

CATEGORIES:

. Infantil: 4 a 8 anys.

. Juvenil: 9 a 14 anys.

. Adults: A partir de 15 anys

TEMA:

. Peixos i animals marins

TÈCNICA I FORMAT:

. Tècnica lliure.

. Suport i format: cartolina o paper gruixat de 25x6,5 cm il·lustrada per una sola cara

. S’ha d’escriure a la part del darrere del punt: nom i llinatges, edat, tel. del concursant i nom del centre on estudia si és el cas.

PRESENTACIÓ:

. Cada participant podrà presentar només un punt de llibre i ha de ser una obra inèdita.

. Els professors de les escoles o instituts que participin com a classe, seleccionaran els punts que presentin a concurs.

. El termini de lliurament serà fins al 30 d’abril.

JURAT:

El jurat estarà format per:

. 3 representants de la Biblioteca Pública de Maó

. 2 representants de l'Escola d'Art de Menorca.

. 1 representant de la botiga d'art Argos.

EXPOSICIÓ:

. El jurat farà una selecció dels punts de llibre presentats. Amb aquests es muntarà una exposició que es podrà visitar a la Biblioteca a partir del 14 de maig. S'indicarà quins són els finalistes que han obtingut puntuació del Jurat.

PREMIS I LLIURAMENT:

. 1r i 2n premis de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca i material artístic per part de la botiga Argos.

. 3r premi de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca.

. El 1r premiat de la categoria adults rebrà una obra d'art donada per l'Escola d'Art de Menorca.

Tots els punts de llibre guanyadors seran publicats per la Biblioteca l'abril de l'any següent. Els premis es lliuraran

el dilluns 20 de maig a les 18 h. a la sala d'actes.

Addenda:

. A partir del 15 de juny es podran recollir els punts de llibre no premiats o es podran deixar en dipòsit a la biblioteca per a futures exposicions.

. L’autor/autora del punt de llibre guanyador cedeix els drets de reproducció i difusió del punt.

. La Biblioteca no pot garantir la integritat dels punts durant l’exposició.

. Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal de la Biblioteca o de l'Escola d'Art de Menorca.

 

                                                           
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.