Inventari de les llicències d"obres particulars del segle XIX del terme de Maó.
7 maig 2013
El treball publicat per Albert Martínez Esteban al darrer número (núm. 90) de la Revista de Menorca és la presentació de l’inventari que ha fet amb totes les sol•licituds de llicències d’obres particulars tramitades per l’Ajuntament de Maó entre 1860 i 1900.
L’inventari recull les dades bàsiques de cada obra: situació, promotor, arquitecte, tipus d’obra….fins un total de 900 llicències aproximadament. També, és clar, recull la referència necessària per poder anar al document original. Conté, a més a més, còpia digital de prop de quatre-cents plànols i alçats que acompanyaven aquestes sol•licituds.
Amb la forma d’un arxiu digital, ara tenim una eina valuosa per al coneixement de la evolució urbanística de la ciutat de Maó i per a la difusió d’aquests arxius, que resten a l’abast d’historiadors i particulars en aquesta Biblioteca Pública, a la secció de l"Arxiu de la Universitat de Maó.
Volem donar l"enhorabona a Albert Martínez, per la feina feta, i també a tots els qui s’interessin pel coneixement de l’evolució de l’arquitectura a Maó, per les facilitats que ara tenen per poder conèixer i consultar aquesta documentació.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.