Inauguració EXPO PRIMA: Anna Gomila
11 febrer 2019

  Presentam la segona exposició d'artistes joves del programa Expo Prima.

Anna Gomila és una jove estudiant de belles arts que treballa sobre el concepte d'identitat del propi cos. Segons ella mateixa explica:

Aquest projecte personal es basa a analitzar la meva experiència de corporalitat partint de la incomoditat que em provoca el meu propi cos. Partint d'aquesta premissa vull mostrar la sensació que em provoca el mateix fet de ser cos, posant en evidència la pèrdua d'identitat que causa actualment la societat contemporània en relació a les pautes socials que condicionen la pròpia corporalitat. En base en això m'agradaria realitzar un projecte expositiu on es mostri la recerca que he realitzat per tal d'expressar aquesta sensacioó a partir de la meva obra pictòrica.

Divendres dia 22 a les 18.30 H,

SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.