IL·LUSTRANDA, programa d'exposicions d'il·lustradors
4 gener 2017

 La Biblioteca exposarà durant el 2017 l'obra original de vuit il·lustradors de Menorca.

Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE

Entorn del llibre hi ha molts de protagonistas: escriptor, editor, traductor, lector, dissenyador, il·lustrador. Les biblioteques solen centrar l’atenció entre els escriptors i els lectors. Als primers els demanam intervencions publiques entorn de la creació; als segons se centra la missió esencial de la biblioteca, fer-los coneixedors  dels llibres atendre les demandes i fomentar l’hàbit de la lectura.

D’entre tots aquets protagonistas, els il·lustradors solen quedar al marge. Per açò ara li dedicam la nostra atenció.

La feina de l’il·lustrador d’un llibre, tot i la seva visibilitat immediata, sovint queda relegada en un segon terme, per darrera del que en deim ”autor “ del llibre, que habitualment es considera l’escriptor. Però moltes vegades passa que el vertader protagonisme d’un llibre no és el text sinó la imatge. Aquest és el cas dels còmics o de la majoria del llibres infantils (i juvenils).

A les biblioteques públiques donam molta importància a les activitats adreçades a infants i totes tenen una secció ben organitzada i ben equipada de literatura infantil. En aquesta secció la imatge cobra més importància.

Per aquest motiu ens proposam de donar rellevància a la feina de l’il·lustrador amb un seguit d’exposicions de la feina i del procés que porten a terme els il·lustradors de Menorca, perquè a Menorca tenim molt bons il·lustradors i creiem que val la pena de conèixer la feina que fan,  els procediments emprats, les publicacions, les eines que empren, i, sobretot, l’obra original. Perquè rarament es pot contemplar l’obra original d’un il·lustrador perquè les galeries d’art no tenen el costum, el bon costum, d’exposar l’obra de la gent que es dedica a la il·lustració, com solen fer amb els pintors o escultors.

Per tots aquets motius demanam la col·labortació i la participació al projecte IL·LUSTRANDA 2017. Es tracta d’un seguit d’exposicions de 8 artistes a la Biblioteca Pública de Maó durant el 2017. La selecció mira de ser diversa i de qualitat. Cadascun dels il·lustradors que hi participen han tingut relació amb la nostra Biblioteca.

Cada exposició seria individual i duraria un mes complet segons el calendari que s’indica. Les obres escollides serien col·locades dins vitrines tancades. Els il·lustradors triarien la seva obra a exposar i altres materials que consideri interessants de mostrar.

L’objectiu és donar a conèixer la seva obra, més enllà de la publicació de llibres. A més cada il·luistrador presentarà una activitat entorn de l’exposició de cara al públic usuari de la biblioteca, que pot ser una visita guiada, un taller de dreació, un contacontes ,etc.

 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.