Illes Balears : Paisatges = Paisajes = Landscapes = - fotografies, Sebastià Torrens; textos.... - Triangle Postals
1 octubre 2015
Quan un lletraferit com qui escriu aquestes ratlles viatja al camp, amunt i avall, tot seguint caminots i vials costaners plens de pedres i de branques, pot succeir que no li restin ànims per gaudir de les vistes que té davant els ulls. Més encara si fa calor, o hi ha mosquits, o d’altres incomoditats pròpies de la Natura.
Seieu, lector, lectora, a la vostra butaca i fullegeu les pàgines d’aquest llibre. Tenen màgia. Ens duran d’un lloc a l’altre en qüestió de segons, o, si volem, ens permetrà aturar-nos a cada estona tot el temps que vulguem, per poder gaudir del paisatge.
L’ull màgic que ens presta el fotògraf ve acompanyat de la remor del aire i la odor fresca de la terra, capturats, també per a nosaltres, amb les paraules polides d’alguns poetes.

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.