HORARI D"ESTIU
21 juny 2013
L"’horari d’estiu d’aquesta Biblioteca començarà dia 1 de juliol i terminarà el 15 de setembre.
En aquest període, la biblioteca només obrirà els matins, de dilluns a divendres (dissabtes, tancat), dins de l’horari acostumat, de 9.30 a 13.30.
Per atendre els requeriments de la Consellera de Cultura i d’alguns usuaris i usuàries, a diferència d’anys anteriors, enguany obrirem també els capvespres de dimarts i dijous, amb horari de 18 a 20.30.
Horari d’estiu 2013: 1 de juliol a 15 de setembre.
Dilluns a divendres de 9.30 a 13.30
Dimarts i dijous de 18 a 20’30
Dissabtes, tancat.
Dia 16 de setembre recomençarem l’horari habitual de 44 hores a la setmana:
Dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30
Dilluns a divendres de 16.30 a 20.30.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.