Ha mort el Premi Nobel britànic V.S. Naipaul als 85 anys
21 agost 2018

 Vidriada Surajprasad Naipaull va néixer a Trinitat i Tobago, fill d'una família d'immigrants originaris del nord de l'Índia. Als 18 anys es va traslladar al Regne Unit per estudiar art a la Universitat d'Oxford.
Ell seu primer gran èxit va ser  la novel·la "Una casa per al senyor Biswas", l'any 1961.

A més d’ un prolífic escriptor de nove.les, unes 30,  també va exercir de periodista reflectint a  les seves obres els efectes del colonialisme amb una mirada pesimista i crítica
Va rebre entre altres, el Premi  Nobel l’ any 2001.

La seva vida i els seu carácter personal amb les persones i en particular amb les dones, no va estar exenta de polèmiques.

                                  Podeu  trobar la seva obra a la entrada de la biblioteca.

 

 

 

 

 

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.