Guia Menorca talaiòtica. La prehistòria de l"illa - Text d"Elena Sintes Olives; Fotografies de Ricard Pla Boada; Dibuixos d"Albert Àlvarez Marsal - Triangle Postals
1 octubre 2015
Triangle Postals edita llibres de forma curosa i exemplar, i aquest és una mostra perfecta. Editat en quatre llengües, la guia és una joia de rigor i amenitat. La seva lectura ens endinsa en un dels episodis de la prehistòria de l"illa, la cultura talaiòtica, que ens ha deixat vestigis monumentals i encara ple d"enigmes. La Menorca talaiòtica es fa més comprensible no només per les explicacions i les moltes fotografies sinó també per uns dibuixos que són molt il·lustratius i didàctics. El llibre es divideix en dues parts. La primera explica la singularitat d"aquest període: la forma de vida, les creences i els rituals de la mort, els espais construïts... La segona és una presentació dels 40 jaciments més importants. Si anau pel camp, aquesta guia farà que les pedres us parlin.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.