Graeslinju
2 octubre 2008
A partir del dia 15 d’octubre i fins dia 28, la biblioteca acollirà aquesta exposició.
Graeslinju és el país màgic en què viuen els grans escriptors de la literatura infantil i juvenil: Hans Christian Andersen, R.L. Stevenson, Jules Verne, Mark Twain, Sir Artur Conan Doyle, Jacob i Wilhem Grimm....
Aquest lloc fantàstic sembla un país normal: tot seguint el riu de la rima, que serveix d’eix de comunicació, podem visitar els bosc dels contes, el mar de jugant i aprenent, els turons de la fantasia i l’aventura, l’arbre de la por i del riure o les mansions, castells i palaus que comparteixen els personatges amb els seus autors.
A efectes pràctics, hi ha dues maneres de visitar aquest país. Per lliure: cadascú pel seu compte, dins l’horari habitual de la biblioteca, de matí o capvespre, o en grups. En tal cas, vos preguem que ens aviseu primer, per telèfon, carta, directament o per email, de manera que no coincideixin dos grups a la vegada i puguem preparar la visita per adaptar-la als interessos de cadascú: hem de tenir en compte que Graeslinjú és un país molt gros que, a més a més, permet aturar-nos una bona estona a cada indret per tal de gaudir dels jocs, pel•lícules, música, endevinalles i activitats que trobem a cada pas.
Doncs, siau benvinguts al país de Graeslinju!
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.