Fin de la plataforma E-Bookmenorca
7 juny 2016

 A partir de diumenge dia 12 de juny la plataforma de llibres electrònics E-Bookmenorca será desactivada.

Els usuaris d'E-Bookmenorca teniu a la vostra disposició la  nova  E-Biblio des de  la qual podeu donar-vos d'alta sense acudir físicament a la biblioteca.

Solament teniu que indicar el vostre número de soci precedit del la paraula mao i posar la contrasenya que us vam donar en el moment de fer-vos socis ; la mateixa que emprau per  fer reservas ampliacions de período de préstec.... ,des de el catàleg web de a biblioteca.

Exemple: 

Identificació d'usuari :mao100495

 contrasenya:XXXXXXX

Si no recordau sa contrasenya podeu telefonar o demanar-la mitjançant el contacte de la nostra página web.

Per als nous usuaris, recordam que heu de tenir una adreça de correu electrònic associada al vostre carnet de la biblioteca

 

 

 

 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.