Farenheit 451 de Ray Bradbury. Novena lectura del Cub
30 maig 2016


    Aquest dimecres 25 de maig va ser objecte de comentari el llibre “Fahrenheit, 451” de l’autor Ray Bradbury. El títol d’aquesta obra fa referència a la temperatura en l'escala de Fahrenheit (° F) a la qual el paper dels llibres s'inflama i crema, equivalent a 232.8 ºC. La trama gira al voltant de Montag, un bomber encarregat de cremar els llibres per ordre del govern. Tot canvia quan coneix a Clarisse, una noia que li genera dubtes sobre la seva felicitat, i l'amor per la seva dona. L’obra va agradar als lectors i lectores, que li van donar una nota mitjana de 7.
   La darrera lectura d’aquest curs 2016-2016 serà “ El labrador de más aire” de Miguel Hernández. Això serà el dia  29 de juny a les 19.00h, com sempre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca de Maó. Al setembre retornarem amb noves lectures triades pels lectors i lectores d’aquest Club de Lectura.

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.