Expo Prima: Marina Ibarra
19 març 2019

 Dilluns dia 25 a les 18.30h inauguram la tercera exposició del programa EXPO PRIMA amb l'obra de la jove artista Marina Ibarra.

L'exposició és comissariada per Mercè Capellà

Amb el títol de ALIVE, les obres de Marina Ibarra són dinàmiques i expressives, lliures, d'un grafisme desimbolt i amb un ús del color agosarat. Us convidam a contemplar una promesa de l'art incipient a Menorca.

Aquesta és la seva motivació:  

"ALIVE ve d’una obra que vaig realitzar en honor a l’artista Jean Baptiste Basquiat; amb ella vaig experimentar la força que em transmet la seva obra. Com, l’energia amb la que diposites la pintura i la rapidesa amb el pincell, t’aporten una sensació completament diferent. Generes més adrenalina en el procés. Per a mi és relativament nou deixar de banda la meticulositat en la meva obra, l’extrem detall i delicadesa que m’ha donat l’aquarel.la. I en aquest procés vaig voler remarcar el fet que una vida ( a life), allò que ha viscut i ha estat una persona, no sempre desapareix. El treball d’un artista sempre es viu (alive), perquè perdura i segueix modificant i transformant l’obra de persones/artistes posteriors"


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.