Es diari del Capità Roca, a l’ISSUU
23 març 2011
Joan Roca i Vinent, marí, il•lustrat, reflecteix en aquesta crònica el canvi que els avanços tècnics de la navegació ocasionaren al desenvolupament del port i la ciutat de Maó entre 1776 i 1826.
Amb cal•ligrafia premuda i neta narra dia a dia la entrada i sortida de les armades franceses, angleses, espanyoles, de vaixells corsaris, de nàufrags, de comerciants, d’aconteixements polítics, de fenòmens naturals...
Aquesta obra magnífica va ser comprada per l’Ajuntament de Maó l’any 1926 i ingresà el 1952 a l’Arxiu Històric de Maó juntament amb els papers d’aquesta corporació.
El llibre, que comptava ja amb una còpia en microfilm, es va digitalitzar el 1998, mitjançant conveni entre la Conselleria d’Educació i Cultura i L’Institut Menorquí d’Estudis. Així, es tractava de respondre al deteriorament que podria ocasionar en el llibre la gran demanda de consultes que té aquesta obra per part dels historiadors locals. En penjar-la a internet pretenem també sortir al pas de les demandes de consulta que rebem provinents d’altres indrets.
De fet, ha estat objecte d’estudis específics i transcripcions parcials publicades, al manco, des de l’any 1896. La transcripció global resta sense publicar.
La seva gruixada, 1200 pàgines, ha obligat a agrupar la obra en tres carpetes de documents en pdf dins del site que aquesta biblioteca i arxiu estan creant a l’issuu.
Properament s’hi aniran penjant altres documents: els llibres de cartes reials de l’arxiu de la Universitat de Maó, la col•lecció de bans i ordres impreses del segle XVIII, i d’altres peces que s’han digitalitzat o s’aniran copiant en format electrònic per atendre peticions d’usuaris i usuàries puntuals. També està s’hi inclouran properament les obres que descriuen el funcionament de les institucions que formaren els diferents fons de l’arxiu, com a complement a la guia que es pot consultar a la pestanya “arxiu” d’aquesta web bibliomao.
A banda dels documents de l’arxiu, el site bibliomao de l’issu també anirà incorporant aquells documents de la biblioteca pública quen s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"han digitalitzat per atendre les peticions d’usaris, especialment manuscrits, edicions del fons antic i de la secció local.
Amb aquesta iniciativa, biblioteca i arxiu continuen el camí que començaren en participar al projecte “Prensa Histórica” que patrocinava el Ministeri de Cultura, el qual copià 27 títols de publicacions periòdiques menorquines anteriors a 1920 que avui també són consultables via web.
Sembla que la biblioteca i arxiu de Maó,ben prest comptaran amb issuuàris i issuuàries, a més dels usuaris convencionals!!!

Part 1 (anys 1776-1795)
Part 2 (anys 1796-1805)
Part 3 (anys 1806-1826)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Roca_Vinent


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.