Els últims antics llibres de cuina
1 desembre 2016

En vistes del moment àlgic de la cuina a Menorca, ressenyam aquest mes dos llibres de receptes. Tot dos són llibres trets dels rebots antics del segle XIX. El primer editat per l'IME recull les receptes de dues senyores de la burgesia maonesa, mare i filla. Es tracta de cinquanta quatre receptes que mostren els interessos gastronòmics d'una època, sobretot de la rebosteria, pastes, conserves, pastissos i bunyols, dolçaines ben pròpies d'una classe social benestant. Escrites en català, hereva encara d'aquella Il·lustració maonesa del XVIII, són plats de la cuina menorquina que incorporen influències gastronòmiques d'arreu.

El segon receptari pertany a una casa aristocràtica de ponent tal com indica el títol i recull 121 receptes més 6 begudes. També com el primer llibre, aquest mostra influències forasteres (especialment anglesa i francesa) i productes poc usuals en la cuina tradicional, però que conviuen amb la cuina tradicional menorquina. Una cuina refinada, de demostració de classe social alta, sorprèn la diversitat i la quantitat. Ambdós llibres, més enllà de la informació històrica que porten, contribueixen al moment dolç de la gastronomia illenca actual, i a més permeten una nova lectura de la tradició i la recreació de noves possibilitats.


Bàbara Soler Siquier i Bàrbara Oliver Soler. Llibretes de cuina del s. XIX. Ed. IME Col. Capcer, 32. Menorca 2916. Edició i introducció de margarita Cursach Seguí.

Bep Al·lès Salvà. Cocina señorial de Menorca. El recetario de los Salort de Ciutadella (1860-1917). Ed. José Manuel Allés. Ciutadella. 2015.

 
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.