Els refugiats de Palestina. Exposició.
7 abril 2009
Entre els dies 16 i 30 d’abril, l’Agencia espanyola de la ONU per als refugiats de Palestina (UNRWA) realitzarà una exposició fotogràfica a la Biblioteca.
El dia 16 d’abril, a les 19.00 hores, Jesús Núñez farà una conferència en que revisarà la situació del conflicte àrab - israelià així com el treball que la UNRWA du a terme en benefici de més de 4’6 milions de refugiats palestins dels darrers 60 anys.
Jesús Núñez Villaverde és co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Especialista en temes de seguretat, construcció de la pau y prevenció de conflictes, amb especial atenció al món àrab-musulmà, és professor de la Universidad Pontificia de Comillas. Membre del International Institute for Strategic Studies (IISS), Londres, des de 1993, Jesús Núñez és també consultor del Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) ......
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.