Els nostres deportats : Republicans de les Balears als camps nazis - Xicu Lluy Torres - Documenta Balear
1 octubre 2015
.-- Palma de Mallorca : Documenta Balear, 2013.
278 p., [24] p. de lám ; 24 cm.-- (Arbre de mar ; 44)

La història contemporània ja no és com la d’abans. Basada a la mateixa documentació “grisa” dels arxius de tota la vida, compta, però, també, amb altres tipus de fonts inapreciables: entrevistes directes a personatges i familiars, oportunes i irrepetibles; fotografies emotives dels protagonistes d’aquesta història que ha arreplegat l’autor que ens mostren el costat humà d’aquesta història.

Molts caigueren els primers anys, presoners, o lluitant, durant la guerra europea. D’altres sobrevisqueren i n’hi ha que encara viuen i ens en parlen....

Índexs, estructura, citació de fonts ... ens mostren un llibre d’història convencional. Descripció de caràcters, tribulacions, penes, amistats... traspassen aquest nivell per oferir-nos el relat humà d’una generació idealista.

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.