Els nius urbans de les oronelles
29 novembre 2013
Aquest és el títol d’una col•laboració que publicava el diari Menorca dimecres passat dia 20, signada per Joan Gomila Portella, arquitecte.
En ella, l’autor es fixa en un element arquitectònic original, característic de les façanes de l terme de Maó que es construïren durant el període que hi expressa.
La curiositat li ha dut a investigar, i a trobar en aquest Arxiu Històric quines foren les causes d’aquest element propi de la nostra arquitectura tradicional.
Aquesta característica, que perdura encara en moltes cases, pot dir-nos fins on arribava els casc urbà en aquella època, però l’autor transcendeix el punt de vista històric o purament arquitectònic, per fer notar cóm un element tan ximple pot esperonar la imaginació dels al•lots i al•lotes que viuen en aquestes cases. Considera també que aquest element original no afecta només el paisatge urbà i els edificis. N’atrau i en fa llars també a milers d"oronelles que cada primavera donen vida al cel blau de la nostra ciutat.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.