Els mots en desús del català de Balears : (amb tractament de locucions) - Pere Juli Serra Pujol - Lleonard Muntaner
1 octubre 2015
Una llengua és un organisme viu, que respira, sent, creix i madura amb el pas dels dies, dels anys, dels segles. En totes les llengües el mots neixen i moren, sense problemes. Ara bé, en el cas del català, pràcticament només moren, ja que per als neologismes es sol incorporar l"anglès o el castellà.
Davant l"empobriment progressiu i la reducció alarmant del lèxic propi del català de les Illes Balears, Pere Juli Serra ha volgut ajudar amb aquesta obra a fer difusió d"aquest llenguatge perdut i incentivar de nou el seu ús quotidià. No sorprèn que es dexin d"emprar paraules referides al camp o a oficis antics que han caigut en desús. Ara bé, n"hi ha d"altres ben habituals fins fa 50 anys i que podríem incorporar de nou fent un petit exercici de voluntat: companatge, eixabuc, endemesa, escotiflat/ ada... i moltes més. Però recordem que no basta que ens soni el mot, n"hem de conèixer el significat per poder-lo emprar, i per açò no deixeu de consultar aquest llibret...
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.