El periodista menorquí Sadurní Ximénez Enrich, protagonista del nou Plec de Lectura
26 juny 2020
Nou Plec de Lectura!
La Biblioteca Pública de Maó, juntament amb l’IME i l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, ha editat el Plec de lectura número 39 dedicat al periodista Sadurní Ximénez Enrich (Maó 1853 – París 1933).

 L’historiador i periodista Miquel Àngel Limón Pons ha realitzat la introducció per donar a conèixer aquest periodista menorquí que visqué bona part de la seva vida fora de Menorca fent de corresponsal a diversos indrets del món. Ximénez va ser fins i tot reconegut per Josep Pla dins la seva col·lecció d’Homenots. Limón, gran coneixedor del personatge, també fa una selecció de textos per apropar al públic l’obra i el recorregut professional de Ximénez.

Aquest Plec, de la col·lecció impulsada pel Departament de Cultura, Educació, Esports i Joventut del Consell Insular de Menorca, ve acompanyat d’una imatge del fotògraf afeccionat Salvador Almirall Codina, que està dipositada a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Aquesta imatge, datada aproximadament damunt els anys 20 del segle passat, mostra Sa Plaça d’Alaior. La plaça ha tingut alguns canvis però actualment encara manté bona part de la seva fesomia. Es pot observar com anaven vestits els adults i els infants i potser sobta als ulls de l’espectador contemporani la nul·la presència de dones.

 

El Plec de lectura es podrà trobar a les biblioteques, espais públics, botigues, etc, ja que la normativa actual permet la seva distribució durant aquesta fase de nova normalitat.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.