"El noi del pijama de ratlles" de John Boyne
4 abril 2009
Novament dimecres dia 1 d’abril ens vam reunir els lectors i lectores del Club per comentar la novel.la sel.leccionada, que en aquest cas era “El niño con el pijama de rayas”/ “El noi del pijama de ratlles”. El contingut del llibre gira entorn a la visió innocent d’un fillet de nou anys (Bruno) sobre l’holocaust nazi, a través d’un episodi a la vida de la seva família (canvien de casa perquè ascendeixen al pare a Comandant de l’exèrcit de Hitler) que acabarà en desgràcia. Però la novel.la, en lloc de tractar la part més sagnant i dramàtica del conflicte, en veure l’acció des del punt de vista d’en Bruno inspira una sentiment de tendresa.
Per tant, aquesta lectura va agradar els assistents, que li donaren una nota d’un 7 o un 8. Per acabar, tres membres del Club que havien vist també la pel.lícula, van poder comparar-la amb el llibre i van concloure que, encara que estés ben adaptada l"obra literària al cinema, sempre és millor el llibre, ja que dona peu al lector a crear, amb la imaginació, l’ambient i els personatges d’una manera més pròpia i individual, segons la imaginació de cadascú.

Marga Llovet
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.