El Manga triunfa a la Biblioteca!!!
26 febrer 2009
Fetes les estadístiques d’ús de la biblioteca de l’any passat trobem que el llibre que més demanda ha tingut ha estat Detective Conan vol. 2, còmic infantil, amb 74 préstecs, tot seguit de Naruto, amb 69 i Saiyuki, amb62:
Tots tres “Manga”!!
De la secció d’adults el llibre que més éxit ha tingut ha estat El Juego del Angel, de Carlos Ruiz Zafón, que s’ha prestat 45 vegades. Li segueix El Niño Con El Pijama de Rayas, de John Boyne, amb 40.
Quant a cinema en DVD, El Laberinto del Fauno, de Guillermo Navarro, s’ha prestat 118 vegades i Los Simpson: Novena Temporada, de Matt Groening ha estat la pel.lícula més prestada de la biblioteca infantil.
Els usuaris i usuàries de la biblioteca han realitzat 91.423 préstecs durant el 2008: 39.993 llibres, 1.276 revistes, 11.799 cds de música, 37.136 dvds de cinema i 967 cdroms.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.