El crac de 1911 : Una crisi financera a la Menorca de l"inici del segle XX - Miquel Àngel Casasnovas Camps - Sant Lluís (Menorca) : S"Auba : Edicions Llevant
1 octubre 2015
La crisi de la Sociedad Anglo Española de Motores, ocasionada per unes inversions molt arriscades, afectà el Banco de Mahón, l’entitat que les havia finançat.
Allò fou el punt de partida d’un “dilluns negre” a la menorquina, que arrastrà en poquíssim temps tot l’entramat financer i industrial que havia sorgit a l’illa els anys de bonança precedents.
Allò empobrí burgesia i obrers.Uns quants anys més tard, el panorama era diferent: la indústria del calçat i bijutera havia reemplaçat la de maquinària i teixits, la banca catalana i mallorquina ocupava el lloc que abans ocupaven els petits bancs menorquins.
Aquesta exposició del professor Casasnovas, tan clara i tan bé documentada, és, en aquests moments, molt oportuna perquè estimula la nostra reflexió.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.