El Club de Lectura comença les reunions.
28 octubre 2008
Benvolguts companys,es del Club de Lectura;


la primera reunió ha estat tot un èxit, ja que hem estat d’acord de seguida i així hem aconseguit consensuar les lectures per aquest primer curs del Club de Lectura;

a continuación us faig arribar la programación de les lectures fins al mes de juny, les quals es comentaran els dies fixats a les 20.00h, tal i com vàm quedar a la primera reunió de constitución del grup.

LECTURES:

12 de novembre – “Ardiente secreto” de Stefan Zweig

10 de desembre – “La elegancia del erizo” de Muriel Barbary

21 de gener – “Els Nickolaidis” de Josep M. Quintana

20 de febrer – “El mensajero de Argel” de José Carlos Llop

18 de març – “Niebla” de Miguel de Unamuno

22 d’ abril – “El niño del pijama de rayas” de John Boyne

20 de maig – “84, Charing Cross Road” de Helene Hanf

17 de juny – “Nocilla Dream” de Agustín Fernandez Mallo

com podeu comprovar, la majoria de les reunions tenen un intervalo més o menys equilibrat, tret d’aquella que engloba de desembre fins gener, ja que el llibre proposat (“Els Nickolaidis”) és extens, i també s’ha de tenir en compte que hi ha dies festius que podran demanar-nos la nostra atenció per a altres ocupacions.Fins el día 12 de novembre!!


Marga Llovet
Coordinadora del Club de Lectura
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.