Dues lectures menorquines recomanades
16 febrer 2018
Dos bons llibres que parlen de Menorca o miren des de Menorca Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE

ALFONS MENDEZ VIDAL. A la recerca del paradís. Història del turisme de Menorca. Ed. IME. Consell insular 2017

Arreu de l’illa s’ha presentat aquest llibre. El seu tema és de notable interès atesa la importància econòmica-i social- del fenomen turístic. Per primera vegada disposam d’una història del principal sector econòmic que ha condicionat la fesomia de l’illa dels últims 50 anys. Alfons Méndez ens assenyala la singularitat del creixement turístic menorquí en relació a la resta de les illes, com per exemple la seva incorporació més tardana, de com es va passar d’una economia industrial a la turística; de la confluència de model balear; i de com han basculat els interessos  d’aquesta indústria amb els de la preservació mediambiental, a més de la regulació legislativa de l’administració pública.

 

TONI VIDAL. Des de dins. Catàleg de l’exposició. Consell Insular de Menorca. 2018

Toni Vidal deu ser un dels fotògrafs més reconeguts de Menorca i de més enllà de Menorca. Ara li retem un reconeixement a la seva magnífica visió, entre poètica i compromesa, entre el racó dolç del paisatge i l’enfony dur de la fàbrica, entre la íntima imatge vegetal i la força penetrant del retrat. Aquest catàleg tanmateix només recull una selecció, molt triada de les seves fotos. A l’exposició n’hi ha unes quantes més, però poques en comparació al fons documental que guarda Vidal. Els textos que acompanyen el catàleg ens obren encara més l’obturador dels nostres ulls. Fins al 17 de març a la Sala de El Roser de Ciutadella. Del 30 de juny al 23 de setembre a Ca n’Oliver de Maó.

     
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.