Donatiu interessant.
17 maig 2012
El pare Guillem Pons ha portat a l’Arxiu Històric el llibre “Registre general de las señals ab que van marcadas las orellas del bestiar de la isla de Menorca” . És un donatiu que fan a aquesta institució les seves cosines Antònia i Francisca Pons Carreras, que el tenien provinent del predi de Sant Rafael, a Alcaidús i que agraïm en nom de tots els historiadors que puguin estar interessats en consultar-lo.
Potser, la cosa que més crida l’atenció en aquest llibre, si més no anecdòtica, és la preciosa cal•ligrafia que hi feu servir l’autor o copista, que signa amb el nom de Miguel Hermenegildo Rosselló. Aquesta lletra també ens pot donar una idea de la seva data, pot ser mitjans el segle XIX. Un altre aspecte formal que fa molt original aquest llibre ve donat pel seu contingut.
Complementa d’altres registres parcials que ja existien en aquest arxiu, limitats generalment al partit de Maó, o aportats en plets de robatori de bestiar al davant de diferents tribunals. Tot i no ser tan complerts, han estat principal font d’informació per a estudis de caire lingüístic, en recollir centenars de topònims i noms de lloc, antropològic o d’història econòmica, en aportar una relació complerta de les explotacions agràries que havia en aquell moment.
El donatiu és bona prova de què tothom pot ajudar a fer història: en aquest cas, autor, germanes Pons Carreras, el nostre estimat prevere, arxivers i, és clar, historiadors.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.