Dibuix de l\\"ombra - Francesc Florit Nin - Opera Prima
1 octubre 2015
Dibuix de l’ombra consta de dues parts. A “Cims i Llindars” s’explora l’experiència pels cims del goig i la plenitud i s’aboca als llindars del temor, l’angoixa i la pena. Florit Nin ens convida a llegir com qui conversa amb l’amic, entre l’espera i el repòs. Parla dels clarobscurs de l’amor, l’abandó o la fatiga. La segona part, “Transfiguracions”, condensa una sèrie de variacions delicioses sobre la pintura del poeta, com un veritable dibuix a l’ombra, el revers de les imatges per donar veu a allò que abans s’ha mostrat als ulls. Com a contrapunt a “Cims i Llindars”, on les paraules eren l’eco d’una vida que s’escapa, “Transfiguracions” exalta l’expressió alliberada i despulla el misteri de la bellesa. A Dibuix de l’ombra el poeta pintor deixa brotar la forma i ens arrela la mirada.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.