Dia Internacional de la Bibliodiversitat
20 setembre 2016

VOLEM UN MÓN QUE TENGUI

Llibres grans i petits. Impressos o digitals. En totes les llengües i en diferents llenguatges. Llibres de tots els temps. Llibres de totes les cultures. I colors. Llibres de poesia, història, literatura, fotografia, assaig, art, còmic, religió... Llibres en totes les matèries i disciplines. Llibres per a totes les edats. Llibres per qui llegeix  a vegades i per qui tota la vida llegeix, per qui aprèn a llegir i per qui fer-ho és una missió gairebé impossible. Llibres per a tots els col·lectius i per a cadascuna de les persones que en formen part. Llibres accessibles. Llibres de Lectura Fàcil. Llibres que llegeix tothom o llibres que només tu llegeixes.

 

Llibres per a tothom

Si tu també vols un món així #únetealretoB

 

 

281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 1 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 False -9999996.000000 -9999996.000000 179704 8 Empty 8210719 5066944 12419407 14806254 16711680 8388736 16777215 75 Office 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150   
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.