Desena lectura de Club:Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata
3 juliol 2017

 
 Dimecres 28 de juny, vam comentar la novel.la "Lo bello y lo triste",una bellíssima obra de l' autor Yasunari Kawabata, premi Nobel de Literatura el 1968. Aquesta obra ens presents un triangle d'amor i destrucció,  un drama cruel, ple d'erotisme i sensualitat. La novel.la expresa el seu carácter únic en el tractament de la psicologia dels personatges.
 L’obra va agradar molt els lectors i lectores, que la trobaren molt amena i de gran tendresa en el tractament dels personatges i de les descripcions literàries.
  Aquesta ha estat la darrera lectura per aquest curs 16/17. Ara toca el torn de  la tria de lectures pel curs vinent 2017/18 a partir d'una preselecció feta prèviament. La tria es farà via e-mail pels membres del Club de Lectura i es publicarà en aquesta web, amb les dates pertinents a partir del proper mes de setembre.
BON ESTIU A TOTHOM I ENS TORNEM A VEURE AL SETEMBRE!!!

Marga Llovet
 

 

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.