Descobrir Tot Menorca
6 juny 2018
La revista de viatges Descobrir ha dedicat un dossier dedicat a Menorca amb el subtítol de 25 propostes per gaudir de la Reserva de la Biosfera de 42 pàgines. Profusament il·lustrat amb belles fotografies de Joan Mercadal, hi trobareu una presentació de Francesc Florit i quatre reportages. El primer de Maria Coll explica com el reconeixement de la UNESCO ha dinamitzat el llegat històric de l'illa. El segon escrit per Pepa Ferri tracta de la producció artesanal i dels productes del camp menorquí respectuosos amb l'entorn. El tercer redactat pel periodista Carles Marquès fa un balanç dels triomfs i dels reptes per conservar un paisatge únic. I finalment hi trobareu intercalades les 25  propostes per "capbussar-se en l'essència de l'illa", que van des del gaudi de la cultura i el patrimoni, la festa gastronòmica i les activitats lúdiques i esportives.
 
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.