Cuarta lectura del Club : La mano del emigrante / Manuel Rivas
3 gener 2017

 CUARTA LECTURA: “LA MANO DEL EMIGRANTE” de Manuel Rivas
 Dimecres 21 de desembre, vam comentar la novel.la "La mano del emigrante" de l’autor Manuel Rivas, obra que planteja el fet que, a l'hora de la veritat, l'aventura humana transcorre entre aquests dos conceptes: l'afecció i la pèrdua. Emigrants i nàufrags viuen aquesta experiència al límit..

Descrita en tres parts,  la primera part descriu la situació dels emigrants en una breu narració , una segona part que inclou imatges dels records i una tercera part que descriu amb recursos periodístics diversos casos de naufragi. 
 L’obra va agradar molt els lectors i lectores, els quals li van donar una nota mitjana de 8.

 La propera lectura serà “El Cantar de los Cantares” dia 25 de gener a les 19.00h.

Marga Llovet. Coordinadora del Club
 

 

 

 

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.