Conferència de José Ovejero: Leer para pensar, pensar para ser libres
18 setembre 2017
Divendres 29 de setembre a les 20h.
Biblioteca Pública de Maó
Leer para pensar, pensar para ser libres.

Sin conocimiento no hay libertad. Incluso podríamos decir que el conocimiento y la libertad son lo mismo –si seguimos al filósofo Spinoza-. Escribir puede ser, como se dice hoy, puro entretenimiento; también leer. Sin embargo hay una literatura que reniega de la dictadura del entretenimiento. Entretenerse es distraerse, alejar nuestra atención de la realidad. Pero escribir puede ser también otra cosa: ahondar en el ser humano –como individuo o en sus relaciones personales y sociales-. Y es ahí donde la literatura nos acerca a la libertad. Leer/escribir es una forma de introspección y de análisis de aquellas zonas que a menudo quedan a oscuras: lo que no queremos ver, lo que no queremos saber, lo que nos da miedo, lo que atenta contra nuestras convicciones. 
La conferencia versará sobre esas relaciones entre escritura, pensamiento y libertad, una libertad que no es solo individual, sino que empuja a la acción.
 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.