Concurs de lletres i mots
22 octubre 2012
El concurs Lletres i mots tindrà lloc aquest dimecres 24 d’octubre, a les 11 h.,
a la Biblioteca Pública de Maó amb motiu del Dia de la Biblioteca i de l’Any Alcover.

És un concurs adreçat als estudiants de 3r d’ESO en el qual hi participaran tots els instituts i centres concertats de Maó que imparteixen aquest nivell: IES Pasqual Calbó, IES Cap de Llevant, IES Joan Ramis, La Salle, Cor de Maria i St. Josep. Cada centre aportarà tres alumnes seleccionats que competiran de manera individual. Seran 18 concursants en total.

El concurs consistirà a lletrejar paraules que s’usen o s’han usat a Menorca, però no tenen perquè ser exclusives de Menorca.
Estaran clasificades amb 4 nivells de dificultat i totes compten amb una característica comú: estan incloses al Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també anomenat Diccionari Alcover-Moll (http://dcvb.iecat.net/), en honor als seus creadors.
Per torns, cada participant haurà de lletrejar una paraula. Si la lletreja correctament, tindrà la possibilitat de lletrejar-ne més.
Al primer error comès, podrà emprar un comodí i si encerta la pregunta continuar el joc i, al segon error, quedarà eliminat.
L’assistència com a públic és oberta i serà una bona ocasió per escoltar les nostres paraules més quotidianes i d\\"altres d\\"ús adormit i gairebé extingit.
El concurs es desenvoluparà també a altres biblioteques de Menorca i culminarà amb una gran final que se celebrarà en el context de la Fira del llibre en català, com a acte de promoció de la llengua catalana, el diumenge 4 de novembre a Ferreries.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.