Comentari de "Nocilla dream" A. Fernández Mallo
28 juny 2009
El dimecres dia 17 de juny, ens vam reunir els lectors i lectores per comentar la darrera novel•la d’aquest curs, “Nocilla dream” de A. Fernández Mallo. L’obra dona una visió avantguardista de diversos temes entrecreuats des de múltiples perspectives. Les opinions van ser variades: alguns valoraven les diferents ambientacions creades per la varietat d’espais i personatges apareguts en les diverses seqüències que conformen l’obra. Però la majoria vam coincidir en el fet que l’obra destacava per la seva manca d’unitat argumental, les diverses accions quedaven molt desdibuixades i els personatges poc definits. La nota que li van posar els lectors va ser entre un 5 i un 6.
Després, i com a cloenda del curs 2008-2009, es van passar unes enquestes per valorar el desenvolupament d’aquest primer any del Club de lectura, i alhora recollir les opinions dels lectors i de les lectores respecte del que ha estat aquesta primera experiència i fer suggeriments cara al curs vinent. El resultat va ser molt positiu: tors els/les membres del club reconeixen que ha suposat uns experiència molt satisfactòria i les sessions s’han desenvolupat en un ambient agradable i participatiu. Quant als suggeriments de millora, es destaca el millor aprofitament de la secció del Club de Lectura a la web de Biblioteca, on es suggereix que s’hi podrien afegir enllaços a webs o a altres documents sobre lectures concretes o autors, i també dinamitzar el contingut de la web amb comentaris i opinions dels lectors.


Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.