Comentari de la cuarta lectura del Club : Pedro Páramo de Juan Rulfo
4 gener 2016

El dimecres 16 de desembre vam comentar la novel·la " Pedro Páramo" de l'autor mexicà Juan Rulfo.

La novel·la es divideix en dos mons : per una banda el de Juan Preciado que va a la recerca de seu pare. Pedro Páramo i de l'altra el ón del mateix Pedro Páramo que és el home és important del Comala.

Una de les característiques de la novel·la es que esta escrita en fora laberíntica (no lineal), per tant la concentració del lector juga un papel important.

Es lectors i lectores va reconeixer trobar-se  davant d'una bona novel·la curta, cabdal dins la iterataura universal fet que feia difícil la seva valoració.

  La propera lectura serà "Al sur de la frontera al oeste del sol" de Haruki Murakami  dia 27 de gener a les 19 h.

Podeu demanar un exemplar al taulell de préstec si  estau interessats en assistir a la tertúlia.

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.