Club de Lectura
17 octubre 2008

Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Maó.

El passat dia 25 la Biblioteca Pública de Maó començà a recollir uns fulls d’inscripció amb la idea de formar un Club de Lectura. Aquests fulls contenen una petita enquesta que demana les preferències lectores, les dates en què es podrien reunir i unes dades personals mínimes de les persones que estiguin interessades.

El proper dia 22, dimecres, a les 20 hores, a la sala d’actes de la Biblioteca, a la plaça de la Conquesta, hi haurà una primera reunió per analitzar el resultat de les enquestes, proposar un calendari de reunions i fer una primera proposta de programa. Per tal d’estalviar temps i treure tot el profit possible a les reunions del grup, ens hem posat en contacte amb una persona afeccionada a la lectura, amb experiència, que condueixi el grup o en fes de moderadora. Na Marga Llovet Ensenyat, professora de llengua castellana de l’Institut Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, ha tingut l’amabilitat de fer-se càrrec d’aquesta feina i, tot seguit, s’ha posat en contacte amb altres clubs de lectura de l’illa, amb la qual cosa podrà aprofitar la experiència que tenen acumulada.

De moment van recollides 22 inscripcions de persones que rebran aquesta convocatòria directament per telèfon. La majoria són dones que viuen a Maó, encara que hi ha hagut també tres homes, 4 persones residents a Es Castell, dues de Sant Climent i una d’Aló, Sant Lluís i Llumeçanes . En quant a periodicitat preferida, va guanyant la mensual a la quinzenal de 14 a 9. El dia de la setmana més votat ha estat el divendres, seguit amb un vot de diferència de dimecres i dissabte. Els dilluns, seguits, també a un vot només, de dimarts i dijous completen el calendari elegit.

El Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Palma, que ja té tres grups funcionant, ha ofert al de Maó lots formats per 15 llibres de diferents autors contemporanis que ja han llegit. A aquests, podem afegir els lots que ja tenim a Maó per facilitar les lectures encomanades als alumnes dels instituts. Són obres que es podrien qualificar “sense edat”, en el sentit de que poden ser llegides per joves i majors i també perquè han passat a formar part del patrimoni literari universal: obres clàssiques que mai perdran interès o actualitat. També hi ha obres modernes, escrites per autors més pròxims, d’interès especial per als lectors menorquins. S’ha de dir, però que aquestes ofertes no volen condicionar en absolut l’autonomia que pensem que ha de tenir el club a la hora de triar les lectures que vulguin.

No estaria bé acabar aquesta nota de convocatòria sense mencionar el Programa de Foment de la Lectura que promou la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern, que és el veritable impulsor d’aquest Club.

No ho oblideu: El Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Maó es reuneix per primera vegada el proper dia 22, dimecres, a les 20 hores, a la sala d’actes de la pròpia biblioteca.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.