Club de lectura d'adults:Comentari del Cantar de los Cantares
6 febrer 2017

 Quinquena LECTURA: “EL CANTAR DE LOS CANTARES”
 Dimecres 1 de febrer, vam comentar la novel.la "El cantar de los cantares", un dels llibres de la Bíblia que és un poema d'amor conjugal en cants alterns, aliè a tot pla organitzat i que escapa a qualsevol categorització rigorosa. Una de les claus del "Cantar de los Cantares" és la forma descriptiva, sensual i inspiradora, amb la qual es desenvolupen totes les situacions utilitzant la metàfora a través del món de la natura, els fruits, les flors, els capolls, els arbres i la mel, per relacionar-lo amb els enamorats, el desig de veure i l'amor profund entre tots dos.
 El “Cantar de los cantares” va ser una lectura diferent de les altres sel.leccionades i va agradar els lectors i lectores. Vam passar una estona agradable i ben entretinguda parlant de l'obra.

 La propera lectura serà “L'illa sense temps” de Esperança Camps, dia 22 de febrer a les 19.00h.

 Marga Llovet
 

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.