Club de lectura: Comentari "Geografies de vent" / Pere Gomila
5 abril 2016
SETENA LECTURA: “GEOGRAFIES DEL VENT” de Pere Gomila
    Aquest dimecres 30 de març vam comentar al Club de Lectura el llibre de poemes "Geografies del vent" del poeta alaorenc Pere Gomila, que va asistir a la reunió per comentar la seva obra. L’autor viu cadascun dels indrets de la terra de Menorca amb emoció i amb un afecte intens. Temes com el pas del temps i les impressions i emocions provocades pel paisatge menorquí i per alguns personatges emblemàtics, van sorgir quan Pere Gomila explicava i recitava alguns d‘aquests poemes. Va ser una xerrada molt distesa i planera i els lectors van demostrar que l’obra els havia agradat força.
   La propera lectura serà “El poder és nostre” de Carol Mithers, premi Nobel de la Pau l’any 2011, lectura facilitada pel Fons Menorquí de Cooperació. Això serà el dia  27 d‘abril a les 19.00h, com sempre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca de Maó, i hi assistirà M. Jesus Barceló, de l’Àrea d’educació i sensibilització del Fons Menorquí de Cooperació, per tal de facilitar la contextualització de l’obra.

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.