Club de lectura: "Azul" Rosa Regàs.
29 octubre 2019

SEGONA LECTURA: “AZUL” de Rosa Regàs

         Dimecres vam comentar els lectors i lectores aquesta obra, “Azul” de l’autora Rosa Regàs, novel·la que ens parla d’una intensa passió amorosa entre una dona, Andrea, periodista, casada i amb una complicada vida social i un noi més jove, Martín Ures, que arriba a l’interior de la península per descobrir un variat món de gents i treballs. Rosa Regàs ens convida a una travessia que es converteix, per un atzar inexorable, en una revelació.

            Els lectors i lectores vam valorar l’estil precís i líric, però vam trobar que una història que en un principi havia de ser només un conte però que es va anar fent més llarga, no presenta el ritme adient des del principi fins el final i per això va ser menys valorada que d’altres.

            La propera lectura serà La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca, dia 20 de novembre a les 19.00h.

 
Categoría:
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.