CINQUENA LECTURA “LA VIDA ANTE SÍ” DE ÈMILE AJAR
20 desembre 2009
Dia 16 de desembre, aquest cop (excepcionalment) en dijous, ens retrobàrem els membres del Club de Lectura per a comentar la darrera obra d’aquest any 2009, “La vida ante sí” d’Èmile Ajar (pseudònim de Romain Gary). Aquesta novel•la il•lustra una reflexió pessimista sobre la vida al voltant de les diverses experiències d’un ésser desgraciat. Les reflexions pessimistes apareixen esquitxades de diversos tocs d’humor i comentaris envoltats d’una certa ironia, en ocasions una mica càustica. L’obra va agradar molt als/les lectors, -res, que li van atorgar una puntuació de 9.
Per a la propera reunió ens trobarem dia 20 de gener de 2010 per a comentar “Sinué el egipcio” de Mika Waltari. BONES FESTES I FELIÇ ENTRADA D’ANY!!!
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.