CINQUENA LECTURA: “En el mar hi ha cocodrils” de Fabio Geda
26 gener 2013
Dimecres 16 de gener vam comentar la novel•la 2En el mar hi ha cocodrils”, la increïble història d"Enaiatollah Akbari, el nen afganès que va haver de fugir del seu país quan era molt petit i viatjar sol per mig món (fins a Itàlia) durant deu anys per a sobreviure. És aquesta una història molt dura i tendre alhora, de misèria i de lluita, però també d"esperança. Una història d"amor en què una mare abandona el seu fill per salvar-lo de la mort segura.
L’obra va agradar de molt els lectors i lectores, sobretot per la seva vessant humana, els quals li van donar una nota de 8.
Us adjunt un enllaç a una entrevista força interssant feta al protagonista d’aquesta historia:
www.youtube.com/watch?v=81MOesjn1zA
La propera lectura serà el còmic “Pollo con ciruelas” de Marjane Satrapi, dia 23 de gener a les 20.00h.
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.