CINQUENA LECTURA: “El curioso incidente del perro a medianoche” de Mark Haddon
26 gener 2014
Dimecres 22 de gener vam comentar la novel.la de Mark Haddon “El curioso incidente del perro a medianoche”. Aquesta obra ens parla en primera persona d’un personaje, Christopher Boone, que és un dels més originals que han sorgit en el panorama de la narrativa internacional en els últims anys. Als seus quinze anys coneix les capitals de tots els països del món, pot explicar la teoria de la relativitat i recitar els nombres primers fins al 7.507 però li costa relacionar-se amb altres éssers humans. Li agraden les llistes, els esquemes i la veritat, però odia el groc, el marró i el contacte físic. Si bé mai ha anat sol més enllà de la botiga de la cantonada, la nit que el gos de la veïna apareix travessat per una forca de jardí, Christopher decideix iniciar la recerca del culpable.
L’obra va agradar molt els lectors i lectores, que li van donar una nota mitjana de 8.
La propera lectura serà la novel.la “Ensayo sobre la lucidez” de José Saramago, dia 26 de febrer de 2014 les 20.00h.


Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.