CINQUENA LECTURA DEL CURS 2010-11: “LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES”
22 gener 2011
El dimecres 19 de gener ens vam reunir els membres del Club de lectura per comentar la novel•la “Las partículas elementales” del polèmic autor Michel Houlebecq. Aquesta obra tracta de com l’ésser humà es deixa portar per la seva excessiva vanitat, per l’egoisme i per la corrupció interior, fins al punt que necessita una renovació. Houllebecq proposa, així, la tesi de l’extinció de l’ésser humà actual a favor d’una nova espècie renovada i lliure de imperfeccions. Per arribar a aquest punt, l’autor analitza, l’interior de dos germanastres molt diferents entre si: Michel (biòleg) i Bruno (professor de literatura).
Alhora de valorar l’obra no vam arribar a gaire consens, ja que la impressió que va causar la novel•la va ser diversa, i així li van atorgar notes entre el 9 i el 4.
La propera lectura serà No hay ladrón que por bien no venga (teatre) de Darío Fo, dia 16 de febrer a les 20.00h.
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.