Centre d'interés de literatura de ciència ficció
20 març 2017

 
La narrativa de ciència-ficció ens emociona amb històries extraordinàries a la vegada que aprenem ciència: física robòtica neurociència de forma amena i entretinguda,  a més té la capacitat de crear escenaris que inspiren debats filosòfics sobre la naturalesa del home i de la societat.
Per donar a conèixer aquest gènere hem fet un recull d’obres existents a la biblioteca , les hem estret de seu lloc habitual i les hem posat a un expositor a costat dels èxits editorials.

Si voleu més informació sobre el tema us recomanem la consulta de la bibliografia elaborada per la Generalitat de Catalunya http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mes-enlla-del-mon-ciencia-ficcio-i-literatura-basica  i  la guia de recursos de   la Biblioteca Nacional d’Espanya http://www.bne.es/es/LaBNE/Publicaciones/GuiasRecursos/guia-novela-ciencia-ficcion.html

 

 

 

 

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.