Centre d'interès: col·lecció Bernat Metge de clàssics grecollatins
9 febrer 2018
Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE

La Biblioteca Pública de Maó us ofereix en aquest Centre d’Interès dedicat a la Col·lecció Bernat Metge una de les joies de la cultura catalana. Atesa la seva transcendència, hem volgut posar a l’abast dels usuaris, perquè fos més visible, una selecció –no hi ha cabut tota.

La Col·lecció Bernat Metge, d’autors clàssics grecs i llatins, fou creada l’any 1922 per Francesc Cambó, amb la voluntat d’incorporar-los a la llengua i a la cultura catalanes i d’oferir, alhora, edicions crítiques rigoroses dels textos originals. Inclou traduccions catalanes de les obres més importants de l’antiguitat —Homer, Heròdot, Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Plató, Aristòtil, Lucreci, Catul, Ciceró, Cèsar, Sal·lusti, Sèneca, etc.—. Cada volum conté una acurada introducció, el text original –grec o llatí– l’aparat crític, i la respectiva traducció, amb gran abundància de notes.

Avui la col·lecció consta de més de 400 volums. En aquest prestatge n’hi ha una bona selecció. Representen una contribució fonamental a la cultura humanística que converteixen la Bernat Metge en una de les grans col·leccions mundials de clàssics antics, només és comparable, en tot el món, a dues altres col·leccions: la Guillaume Budé en l’àmbit francòfon i la Loeb en l’anglosaxó. Ateses les dimensions de la nostra cultura,  la Col·lecció Bernat Metge és un dels més grans monuments de la cultura catalana i una obra de referència pel que fa a la traducció dels clàssics. El 2017, la col·lecció fou adquirida   i actualment és gestionada pel grup cooperatiu SOM.

 

Si en vols saber més: https://bernatmetge.cat/

  
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.