Cartes a Tailàndia - Maria Camps - Círculo Rojo
1 octubre 2015
Amb aquest recull, gaudim d’un periple epistolar que respon a la necessitat que té qualsevol filla de parlar amb els seus pares, per tal de comentar, valorar i compartir els seus anhels, il•lusions, moments de dificultat i també satisfaccions. Maria Camps escriu i dóna notícies que aconsegueixen mantenir viva la relació amb els absents. Ho fa amb voluntat de retrobament, des d’un buit que ens colpeix i ens interpel•la; amb ecos de nostàlgia i el plany de l’enyor, amb la potència del espais de la infantesa i la joventut, pàtria dels records i dels sentiments. Són vint-i-sis cartes amb un potent poder terapèutic i un efecte alquímic, tota vegada que basteixen un sòlid pont d’afecte i estimació des de Menorca fins a Tailàndia. En algun punt entre el cel i el mar que l’autora ha trobat, hi batega un amor sòlid que ningú mai no aconseguirà de destruir.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.