Aturada en el servei de préstec.
7 setembre 2012
Degut a un canvi en el programa de gestió, la Biblioteca no podrà garantir el funcionament del servei de préstec durant els dies 10, 11 i 12 propers. En qualsevol cas, serà imprescindible que els usuaris que vulguin emprar aquest servei presentin el carnet de la biblioteca. La consulta al catàleg mitjançant l’OPAC també quedarà afectada durant tot el dia 12.
Vos preguem que disculpeu les molèsties.
La versió anterior, Absys v.7 que funcionava amb una arquitectura client-servidor i una estructura de dades bibliogràfiques Ibermarc, serà substituïda pel programa Absys net, també de la casa Baratz, que funciona amb un entorn web i descriu els registres del catàleg d’acord amb la estructura de dades Marc21.
L’OPAC nou del programa permetrà, a més de les funcions amb que contava ja el vell opac, com ara la consulta al catàleg, el visionat de l’estat dels préstecs que té cada usuari, la renovació dels terminis de devolució i la reserva d’exemplars, amb altres de noves que permetran la participació, comentaris i personalització del catàleg per part dels lectors.
El catàleg de la biblioteca és el vostre catàleg. Vos animem a participar-hi!!!
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.