Arxiu de la Conselleria de Medi Ambient.
19 juliol 2013
El passat mes de juny la Delegació a Menorca de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha fet arribar a aquest Arxiu els documents de les diferents administracions que han treballat en matèria d’obres públiques a la nostra illa i que aquesta Conselleria ha rebut com a successora de les seves competències.
N’hi ha projectes, plànols, memòries, estadístiques, correspondència, contractes, expedients, normes… relatives a carreteres, ports, aigües, sanejament, electrificació i d’altra documentació, també molt interessant, sobre tot, si tenim en compte l’antiguitat d’ aquestes sèries, que comencen l’any 1870, quan quasi no s’havien creat encara les delegacions dels ministeris que realitzaren els projectes.
El bon estat de conservació dels papers, el rigor dels inventaris que els descriuen, la promoció del seu traspàs a un arxiu definitiu d’accés públic, les facilitats mostrades a l’hora de l’entrega, evidencien la cura que ha tingut, tant el personal, com la direcció d’aquesta oficina, en conservar-los, fins a la seva transferència a aquest centre. Ha quedat tancant, així, el procediment genèric que regula el cicle vital de la documentació administrativa, des de la seva creació, fins a l’estadi d’arxiu històric.
Dir que aquest arxiu no arriba a ocupar 20 m.l. de prestatgeria és una forma grossera, però descriptiva, de dir el seu volum : són 100 capses que contenen una veritable història il•lustrada de la enginyeria civil a Menorca. Sembla que espera la visita dels historiadors que la condensin i la difonguin.
Molt prest, aquest estiu, l’inventari d’aquesta documentació estarà consultable a la base de dades de documents d"arxiu que hi ha a la pàgina web de la biblioteca:
http://www.bibliomao.es/index.php?Codigo=ArchivoHistorico
Al mentre tant, no dubteu en demanar qualsevol informació.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.