Agraïment a Manuela Pons Galante.
19 febrer 2010

D. Cipriano Carmona Trayero, General de Divisió d’artilleria. Nasqué a Càceres el 1814 i morí a Africa el 1877 quan hi estava desterrat. Masó, Gran mestre de Grau 33, fou destinat a Maó,on es va casar per cinquena amb Maria Ferrer i fundà la societat “Hermanos de la Humanidad” i la Societat Cooperativa i Banc Masònic “La protectora”. Manuela Pons Galante ha tingut l’amabilitat de donar a aquesta biblioteca els reglaments d’aquestes societats i la fotografia que acompanya aquest text, que provenen de la col•lecció de son pare, Lorenzo Pons Capella.
Moltíssimes gràcies en nom dels historiadors que empren l’arxiu històric i, en general, de tots el lectors de la biblioteca.

El 21/09/2019 hem rebut la següent rectificació històrica feta per Maria del Carme Carmona i Cornet, néta de Arturo Carmona Valls, fill de Cipriano Carmona i Encarnación Valls:

El General Carmona va morir a El Pinar del Rio (Cuba) el 30 de maig de l'any 1895, als 64 anys, d'una caiguda de cavall. Va ser desterrat a Maó. La quarta dona era Encarnación Valls Triay, de Maó i abans d'aquesta es va casar amb Maria Ferrer, també de Maó, que era la tercera dona. La quinta dona també era de Maó, Catalina Hernández Cabrisas 


                           
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.