Adhesió al Pacte contra la violència masclista
15 febrer 2019
La Biblioteca Pública de Maó, com ha fet la Xarxa de Biblioteques de Menorca de la qual en formam part, s'ha adherit al Pacte contra la violència masclista. En resposta hem rebut la següent notificació

Benvolguda Biblioteca de Maó,

Des de l’ Institut Balear de la Dona em poso en contacte amb vosaltres per agrair-vos l’adhesió al Pacte social contra les violències masclistes i els compromisos que heu assumits ja que demostren els vostres esforços i la vostra il·lusió per a millorar la igualtat en la nostra societat i prevenir, d’aquesta manera, les violències masclistes.

Al mateix temps, us vull recordar que estic a la vostra disposició per a facilitar l’execució d’aquelles accions que us vàreu comprometre a dur a terme, actuant conjuntament com agents facilitadors i dinamitzadors del canvi dins la societat.

Una salutació ben cordial,

Eva Caré

Tècnica Pacte Social contra

les violències masclistes en Menorca

 
Categoría:
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.